O nas - Oddziały

CAŁODOBOWY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ

 1. Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Istnieje możliwość przyjęcia osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.
 2. Pacjenci przyjmowani są na leczenie według kolejności zgłoszeń – kolejki oczekujących. Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu medycznego: 7:00-14:35, na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Przyjęcia na leczenie dokonuje się na podstawie skierowania wydanego przez:
  1. Sąd, w związku z prawomocnym orzeczeniem zobowiązania do leczenia odwykowego,
  2. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego,
  3. w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej niezbędne jest posiadanie postanowienia sądu o wyznaczeniu opiekuna prawnego oraz umieszczeniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w Oddziale w Czarnym Borze,
  4. w przypadku osoby częściowo ubezwłasnowolnionej niezbędne jest posiadanie postanowienia sądu  w jakim zakresie osoba jest ubezwłasnowolniona. Jeżeli nie jest ubezwłasnowolniona w kwestii zdrowotnej wymagane jest jedynie skierowanie. Jeżeli jest ubezwłasnowolniona w kwestii zdrowotnej wymagane są dokumenty jak w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie:
  1. osobom posiadającym aktualne powszechne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  2. osobom nieposiadającym aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. Warunkiem przyjęcia na Oddział jest zachowanie minimum 10-cio dniowej abstynencji od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W tym celu personel Centrum przeprowadza badanie pomiaru trzeźwości oraz test na zawartość substancji psychoaktywnych.
 6. Okres pobytu i leczenia pacjenta w oddziale trwa 8 tygodni i oparty jest na realizacji programu psychoterapii.
 7. Oddziałem kieruje Kierownik Oddziału.
 8. Po ukończeniu leczenia w Oddziale następuje wypis pacjenta.
 9. O wypisaniu pacjenta z Oddziału decyduje Lekarz w porozumieniu z Kierownikiem Oddziału.
 10. Pacjent może kontynuować leczenie w ramach lecznictwa ambulatoryjnego bądź Oddziału Hostel.
 11. Szczegółową organizację Oddziału stanowi Regulamin Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień.
 1.  

CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PODWÓJNEJ DIAGNOZY

 1. Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności psychotycznymi.
 2. Pacjenci przyjmowani są na leczenie według kolejności zgłoszeń – kolejki oczekujących. Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu medycznego: 7:00-14:35, na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Przyjęcia na leczenie dokonuje się na podstawie skierowania wydanego przez:
  1. Sąd, w związku z prawomocnym orzeczeniem zobowiązania do leczenia odwykowego,
  2. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego,
  3. w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej niezbędne jest posiadanie postanowienia sądu o wyznaczeniu opiekuna prawnego oraz umieszczeniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w Oddziale w Czarnym Borze,
  4. w przypadku osoby częściowo ubezwłasnowolnionej niezbędne jest posiadanie postanowienia sądu  w jakim zakresie osoba jest ubezwłasnowolniona. Jeżeli nie jest ubezwłasnowolniona w kwestii zdrowotnej wymagane jest jedynie skierowanie. Jeżeli jest ubezwłasnowolniona w kwestii zdrowotnej wymagane są dokumenty jak w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie:
  1. osobom posiadającym aktualne powszechne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  2. osobom nieposiadającym aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. Warunkiem przyjęcia na Oddział jest zachowanie minimum 10-cio dniowej abstynencji od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W tym celu personel Centrum przeprowadza badanie pomiaru trzeźwości oraz test na zawartość substancji psychoaktywnych.
 6. Okres pobytu i leczenia pacjenta w oddziale trwa 10 tygodni i oparty jest na realizacji programu psychoterapii.
 7. Oddziałem kieruje Kierownik Oddziału.
 8. Po ukończeniu leczenia w Oddziale następuje wypis pacjenta.
 9. O wypisaniu pacjenta z Oddziału decyduje Lekarz w porozumieniu z Kierownikiem Oddziału.
 10. Pacjent może kontynuować leczenie w ramach lecznictwa ambulatoryjnego bądź Oddziału Hostel.
 11. Szczegółową organizację Oddziału stanowi Regulamin Całodobowego Oddziału Podwójnej Diagnozy.
Skip to content