RODO

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest:

Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze (DCLU)
ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór
tel. 74 / 84 50 125 w. 32
internetowy adres poczty elektronicznej: sekretariat@dclu.pl

DEKLARACJA DCLU

Mając na uwadze znaczenie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla realizacji statutowych zadań podmiotu leczniczego, Dyrekcja wraz z personelem deklaruje podejmowanie wszelkich działań zmierzających do utrzymania jak najwyższego poziomu stosowanych środków bezpieczeństwa aby dane osobowe pacjentów jak i naszych kontrahentów, były właściwie chronione.

Powyższe postanowienie jest wyrazem dążenia do dochowania staranności na każdym etapie przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych jak i tradycyjnej formy w postaci dokumentacji papierowej.

Przyjęta deklaracja ma na celu ugruntowanie świadomości naszym pacjentom, kontrahentom,  że Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, a także respektuje obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Dodatkowo informujemy, iż:

  1. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest nim Pan Robert Wodejko. Można się z nim kontaktować drogą mailową, internetowy adres poczty elektronicznej: iod@dclu.pl, telefon 74/84 50 125 w. 32 lub w. 41
  2. Administrator Danych wyznaczył również osobę zastępującą IODO w czasie jego nieobecności, jest nim Pani Justyna Florian. Kontaktować się można drogą mailową na  internetowy adres poczty elektronicznej wskazany powyżej lub telefonicznie 74/84 50 125 w. 40.

Zarówno z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  jak i z osobą zastępującą IODO można również kontaktować się listownie na wskazany powyżej adres Administratora Danych.

Poniżej przekazujemy informacje Administratora Danych wynikające z obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w związku z pozyskiwaniem danych osobowych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, dla wybranych obszarów ich przetwarzania:

Dla ułatwienia możliwości skorzystania z praw jakie przysługują osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane przez DCLU, określonych w art. 15 – 22 RODO, zamieszczamy do  stosowny szablon „WNIOSKU”

Skip to content