O nas - Historia

Szpital Leczenia Odwykowego powstał w 1962 roku. Pierwszym założycielem i dyrektorem szpitala był lek. med. psychiatra Leopold Cyganik, który nadzorował przystosowanie budynków do funkcjonowania szpitalnego. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci w 1962r. Od 1965 roku dyrektorem był lek. med. psychiatra Jan Juryga. Od 1973r. Dyrektorem był lek. med. psychiatra Ryszard Klusik. W 2000 roku Szpital Leczenia Odwykowego został przemianowany na Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Od października 1999r. do lipca 2020r. Dyrektorem był mgr Jacek Kasprzak. Od Listopada 2020r. do lipca 2021 roku Zakładem kierowała mgr inż. Adriana Tomusiak psycholog w specjalności psychologia kliniczna i zdrowia. Od lipca 2021 roku zakładem zarządza mgr Marek Zawada.
17listopada 2022 roku została zmieniona nazwa na Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze.

Skip to content