Dla pacjenta

JAK SKUTECZNIE ROZPOCZĄĆ TERAPIE?

Od czego zacząć leczenie?

Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie potrzeby leczenia.

Jeśli już to nastąpi, to musisz pacjentko/pacjencie zwrócić się do swojego lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry, z prośbą o wystawienie skierowania do naszego centrum, zgodnie z wzorem.

Pobierz Wzór skierowania.
Skierowanie na leczenie wystawione na adres:
Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze
ul. Parkowa 8
58 – 379 Czarny Bór

Uwaga! Do Całodobowego Oddziału Podwójnej Diagnozy – w skierowaniu musi być potwierdzona diagnoza uzależnienia oraz dodatkowo umieszczone rozpoznanie psychiatryczne.

Drugi krok to ustalenie terminu przyjęcia.

Możesz tego dokonać dzwoniąc pod nr tel. 74 845 01 25 wew. 37 lub 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -14.00. Pamiętaj pacjentko/pacjencie, że skierowanie ważne jest 14 dni, może więc zajść potrzeba przesłania skierowania listem poleconym pocztą tradycyjną (adres w zakładce KONTAKT) lub skanu skierowania pocztą elektroniczną.  To ustalisz w trakcie rozmowy telefonicznej ustalając zasady i termin przyjęcia do oddziału.

Przyjęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00

Przed przyjazdem na terapię zadbaj, by zabrać z sobą dodatkowe dokumenty:

 • dostępna dokumentacja medyczna np. kopie kart informacyjnych z wcześniejszych hospitalizacji psychiatrycznych, pobytów w ośrodkach  leczenia uzależnień,
 • kopie istotnych wyników badań lub konsultacji medycznych w przypadku innych schorzeń przewlekłych,
 • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych kopia postanowienia Sądu o wyznaczeniu opiekuna prawnego/kuratora,
 • inna istotna dokumentacja mająca wpływ na pobyt pacjenta/pacjentki w ośrodku.

oraz

 • rzeczy osobiste (skarpetki, bieliznę, spodnie, swetry, dres, piżamę, itp.) na cały pobyt,
 • obuwie zmienne, klapki, kapcie,
 • przybory toaletowe (ręczniki, mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, maszynkę do golenia, itp.) na cały pobyt,
 • leki zalecone przez lekarza rodzinnego na cały pobyt,
 • zeszyt i długopis.

Krok trzeci – Dzień przyjęcia

W dniu przyjęcia będziesz badana/y alkomatem (wymagany okres abstynencji 10 dni) i testem na obecność substancji psychoaktywnych (wymagany okres abstynencji 30 dni).

Multitest na obecność 6 narkotyków – badanie z moczu, należy zakupić w aptece i przywieźć ze sobą. Jeżeli skierowanie w czasie ustalania terminu przesyłałaś/eś pocztą elektroniczną to jego oryginał oddajesz w dniu przyjęcia, okazując się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Lekarzowi przyjmującemu należy okazać, posiadaną dokumentację medyczną.

Jako zespół terapeutyczny zalecamy również zabranie ze sobą pozytywnego nastawienia i uśmiechu. Będzie to istotny atut na drodze do zmiany Twojego życia na lepsze.

Czas trwania terapii w zależności od oddziału:     

 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień – 8 tygodni
 • Całodobowy Oddział Podwójnej Diagnozy – 10 tygodni

UWAGA!!! Nie prowadzimy detoksykacji alkoholowej.

Kogo leczymy?

Droga pacjentko, drogi pacjencie. Często słyszymy od Was, że Wasze życie się zawaliło. Odsunęli się od Was koledzy, przyjaciele, rodzina. Wielu z Was straciło pracę lub dostało ostatnią szansę od pracodawcy. Czujecie się zagubieni, nie potraficie zrozumieć, co takiego się stało, że „nie potraficie żyć jaki inni”, czujecie się napiętnowani.

Erving Goffman pisał o ludziach naznaczonych piętnem i ich potrzebie akceptacji. Piętnem Goffman określał sytuację, gdy ktoś w normalnych interakcjach mógłby zostać bez problemu zaakceptowany, jednak ma jakąś cechę, która nas od niego odstręcza. To z kolei jest powodem deprecjacji jego pozostałych cech, które mogłyby wywrzeć pozytywne wrażenie na pozostałych członkach grupy. Osobę taką określa Goffman jako obciążoną piętnem, pozostałych zaś nazywa normalsami [Goffman E., Piętno, Gdańsk 2005, s. 35].

Ową niepożądaną cechą, jest u Ciebie – najprawdopodobniej – uzależnienie, czy to od alkoholu, czy od substancji psychoaktywnych. Zwróć uwagę, iż – adekwatnie do wywodu, znakomitego przecież badacza, naukowca – to właśnie Twoje uzależnienie powoduje, że nikt nie dostrzega Twoich zalet, a często owo uzależnienie te zalety niszczy. To z kolei powoduje, że ,,normalsi” Cię nie akceptują. Często wtedy mówisz: „chciałabym/chciałbym żyć normalnie”.

Jeśli naprawdę tak jest, to trafiliście w dobre miejsce. Mamy doskonały zespół lekarzy i terapeutów, którzy zapoznają Was z mechanizmami funkcjonowania osób uzależnionych i „pokażą narzędzia”, które pozwolą Wam rozpocząć zmianę swojego życia na lepsze.

NA CZYM POLEGA TERAPIA?

Program

W Dolnośląskim Centrum Leczenia Uzależnień staramy się dostosować naszą ofertę do postawionej pacjentowi diagnozy i zgłaszanych przez niego problemów. Jeżeli głównym problemem pacjenta jest uzależnienie ( od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu etc.) pacjent jest kierowany do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień. Terapia na oddziale trwa 8 tygodni. Program oddziału oparty jest o strategiczno – strukturalny model terapii, poszerzony o elementy terapii behawioralno – poznawczej. Wizytówką naszego podejścia do pacjenta jest zindywidualizowane podejście do każdego człowieka z osobna. Terapeuta indywidualny dostosowuje program terapii do zgłaszanych przez pacjenta problemów, biorąc pod uwagę jego możliwości poznawcze, zdrowotne etc. Pacjent bierze udział w pracach grupy zadaniowej, psychoedukacji, w treningach pracy nad zmianą zachowań. W każdej chwili może skorzystać z konsultacji oraz z sesji psychoterapii indywidualnej u swojego terapeuty prowadzącego.

             Bywa, że pacjent oprócz uzależnienia zgłasza się z rozpoznaniem innego zaburzenia natury psychologicznej bądź psychiatrycznej, bądź to będących konsekwencją używania substancji zmieniających nastrój, bądź to występujących niezależnie od zdiagnozowanego uzależnienia. W takimi przypadku pacjent kierowany jest do Całodobowego Oddziału Podwójnej Diagnozy. Na oddziale podwójnej diagnozy do obydwu problemów – zarówno uzależnienia, jak też współistniejącego problemu podchodzimy z jednakową uwaga i powagą. Na COPD, pacjent ma możliwość zdobycia wiedzy, informacji jak radzić sobie w swoim życiu, jak z jednakową troską dbać zarówno o utrzymanie abstynencji jak i redukować cierpienia i problemy wynikające z drugiego schorzenia. Na COPD dajemy pacjentowi szansę lepszego zrozumienia i poznania siebie. W ofercie COPD jest dużo elementów psychoedukacji – wiedza podawana jest w przystępny i łatwy do zapamiętania sposób, uczy się technik  rozładowania napięcia poprzez relaksację. Uczy się nawiązywania i podtrzymywania zdrowych opartych na abstynencji i wzajemnym poszanowaniu relacji międzyludzkich. Terapia w COPD trwa 10 tygodni.

            Celem prowadzonej przez nas terapii zarówno na COTU jak i COPD jest trwała abstynencja i zmiana jakości życia na lepsze. W trakcie terapii uświadamiamy pacjentowi konieczność dalszej pracy nad swoją trzeźwością po opuszczeniu Centrum i wspieramy go w tym w naszych Poradniach oferujących dalszą terapię. Ważnym dla nas elementem jest podtrzymywanie kontaktów z naszymi pacjentami dlatego po zakończeniu terapii zachęcamy do udziału w Zjazdach Absolwentów, które odbywają się w pierwszą sobotę każdego miesiąca.

Skip to content